Site titel
  VisActiva, scholing, training en coaching 
  Voor basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderdag-
  verblijven en gastouderbureaus.
 
  VisActiva betekent 'De kracht die wérkt!'
  Praktijkgericht voor opvoeders en leerkrachten van
  jonge kinderen.
  • Geregistreerd docent CRKBO.
  • Gecertificeerd docent Post-HBO Het Jonge Kind.
  • Gecertificeerd leesbegeleider 'Lezen moet je doen!'